Voor wie is Flevofieldlab?

Voor iedereen die interesse heeft in de combinatie Techniek vs Agro en hoe je de techniek voor je kunt laten werken.

voor wie is flevofieldlab

Waarom Flevofieldlab?

Bij het uitwerken van innovatieve concepten hebben bedrijven vaak kennis nodig die ze niet in huis hebben. Binnen het Flevofieldlab is kennis aanwezig van een aantal veelbelovende nieuwe technologieën, het Flevofieldlab is er op gericht ondernemers en instellingen te helpen deze technologieën toe te passen in hun productontwikkeling.

  • Kosten besparing
  • Precisielandbouw
  • Praktijkvoorbeelden

Neem een kijkje op ons proefveld in Dronten!

Voor iedereen die interesse heeft in de combinatie Techniek vs Agro
en hoe je de techniek voor je kunt laten werken.
Kom naar het proefveld in Dronten.

Copyright Flevofieldlab 2016